Český lesturistická oblast

Tachovsko

 

Tachov

Písemné zmínky o Tachovu můžete vystopovat až do 12. století, ale ústní tradice hovoří o datu mnohem ranějším. Město, které v minulosti leželo na významné tzv. Norimberské stezce spojující České království s německým Bavorskem, dal vybudovat Přemysl Otakar II. Uprostřed hlubokých lesů tak vzniklo hradbami obehnané sídlo, na jehož hradě velmi rád pobýval i císař Karel IV.

Do dějepisných učebnic se Tachov zapsal významnou bitvou, svedenou křižáky a husity v roce 1427.

Dodnes se v Tachově zachovalo mnoho svébytných památek. Mimo již zmiňovaný chrám a hradby můžete shlédnout či přímo navštívit např. kostelík sv. Václava, který v minulosti disponoval právem udělovat odpustky, Muzeum Českého lesa v bývalém františkánském klášteře nebo pietní místo - mohylu věnovanou obětem Pochodu smrti z období 2. sv. války.

První písemná zmínka o Tachově je z roku 1115. Město se nacházelo na Zlaté cestě a bývalo městem královským. Pro jeho bohatou historii nabízí celou řadu zajímavých turistických cílů:
Městské hradby - Ucelený systém hradebního opevnění ze 14. století patří k nejzachovalejším hradbám v ČR, z původních 26 věží se jich dnes zachovalo 21 (včetně fragmentů).

www.tachov-mesto.cz, www.mkstc.cz

 

Tachovský zámek 

Dnešní budova zámku stojí na základech hradu zbudovaného Přemyslem Otakarem II. před rokem 1275. Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a od prosince 2014 je otevřen veřejnosti. V přízemí se nachází expozice historie Tachova, v prvním patře zámecké komnaty evokující rodinné sídlo Windischgrätzů v 19. století, ve druhém patře výstavní prostory.

www.tachovskyzamek.cz

Tachovský zámek

 

Jízdárna Světce

Jízdárna Světce je největší jízdárnou v ČR a druhou největší jízdárnou v Evropě. . Stavba byla dokončena roku 1861. Objekt je od roku 2000 postupně rekonstruován, v roce 2010 se stal národní kulturní památkou. Jízdárna je přístupná po silnici z Tachova nebo procházkou památnou Knížecí alejí podél řeky Mže z areálu městských sportovišť (možnost parkování).

http://www.jizdarna-svetce.cz/

Jízdárna

Hlavní sál jízdárny - r.2010

 

Hrad Přimda

Hrad Přimda je po Pražském hradu považován za druhou nejstarší stavbu – kamenný hrad v Čechách. Hrad vznikl v roce 1121 za vlády Vladislava I. Zřícenina je chráněna jako národní kulturní památka.

www.hrad-primda.cz

Přimda

 

Klášter Kladruby

Bývalý benediktinský klášter založený roku 1115 knížetem Vladislavem I. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší kláštery v českém království. Roku 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata umučen sv. Jan Nepomucký. Původní románská bazilika Panny Marie byla v letech 1712 – 1726 přestavěna Janem Blažejem Santinim ve stylu tzv. barokní gotiky. Součástí areálu kláštera je budova nového konventu dle projektu K. I. Dienzenhofera. Za vlády Josefa II. byl klášter zrušen. Stavební objekty byly využity jako vojenský špitál, roku 1800 v nich bylo ubytováno vojsko, pak zde byla opět zřízena nemocnice, kasárna a roku 1818 invalidovna. Roku 1825 koupil kladrubský klášter v dražbě polní maršál, kníže Alfréd I. Windischgrätz. Rod Windischgrätzů zde nechal postavit pivovar, soustředil zde rozsáhlou knihovnu i rodinný archív.

https://www.klaster-kladruby.cz/

Kladruby

 

Zámek Bor

Původně gotický vodní hrad založený předky pánů ze Švamberka byl v 16. stol přestavěn na zámek. Svoji nynější pseudogotickou úpravu získal v 19. století. Zámek je stavebním unikátem, neboť se v nedotčeném stavu zachovala podstatná část středověkých prvků. K nejviditelnějším pozůstatkům původní stavby patří stará válcová věž s třímetrovým zdivem. Ochoz věže se nachází ve výšce 30 metrů. V kapli jsou unikátní otisky dvou dlaní v renesanční omítce, váže se k nim zajímavá legenda. Další zajímavostí je figurální náhrobník šlechtičny z rodu Švamberků, patrně dcery Jana ze Švamberka (+1533).

http://www.zamekbor.cz/

Bor

 

Bor

 

 

 

 

Chráněná krajinná oblast Český les

Český les tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa. Převážně lesnatá krajina je doplněna pestrou mozaikou pastvin, luk a zarůstajících lad. Rozsáhlé bukové lesy v okolí nejvyššího vrchu Českého lesa Čerchova přecházejí postupně směrem k severu v lesy s vyšším zastoupením smrku. Pro severní část Českého lesa jsou charakteristická vrchovištní rašeliniště s borovicí blatkou a svébytnou rašeliništní květenou. Zachovalá luční společenstva jsou tvořena zejména podmáčenými až zrašeliněnými loukami s výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin a rozsáhlými nivními lady. Krajina Českého lesa je silně poznamenána historickým vývojem 2. poloviny 20. století, kdy došlo k násilnému odsunu původního obyvatelstva a uzavření značné části hraničního pásma veřejnosti. Desítky zaniklých vesnic, nad jejichž troskami se opět ujímá vlády příroda, dotvářejí jedinečnou atmosféru Českého lesa. 

http://ceskyles.ochranaprirody.cz/

chko

Muzeum Českého lesa v Tachově


Budova Muzea má sama o sobě zajímavou historii. Původně křižovnický špitál s gotickým kostelem Máří Magdalény byl františkány v 17. století zdemolován a znovu vybudován jako klášter s barokním kostelem. V Máří Magdaléně jsou dodnes konané pravoslavné bohoslužby. Ke klášteru - Muzeu navíc přiléhá veliká zahrada.

Už v roce 1933 byl učiněn pokus zřídit zde městské muzeum. Z této doby se zachoval exponát kanónu z počátku 16. století a dřevěná socha tachovského ozbrojence. Ta stávala na tachovském náměstí za účelem finanční pomoci obětem 1. světové války.

Od 50. let 20. století začala probíhat soustavná shromažďovací činnost a v roce 1954 pak proběhla první Výstava myslivosti.
www.muzeumtachov.cz

 

Více o Tachovsku najdete na: www.tachovsko.com "Tachovsko ... krajina mojí duše"

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Plzeňský kraj

Webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory
Plzeňského kraje.
www.turisturaj.cz

789km²rozloha

1042m n. m.Čerchovnejvyšší bod

od roku2005CHKO Český les

81%lesy

Top 10

Fotografie

PŘÍRODNÍ REZERVACE DLOUHÝ VRCH 10

Partneři

LogoKudy z Nudy logo