Český lesturistická oblast

Národopis a folklor

CHODSKO

Kraj pradávných tradic, dudácké muziky, keramiky a koláčů
Chodové, obyvatelé 11 historických chodských vsí Postřekov, Klenčí, Chodov, Újezd, Draženov, Stráž, Tlumačov, Mrákov, Klíčov, Chodská Lhota a Pocinovice, strážili zemskou hranici. Za svoji službu dostávali různá privilegia od českých králů, např. v roce 1325 od Jana Lucemburského. Svérázná, tvrdohlavá povaha Chodů jim však způsobila mnoho potíží… Asi všichni znají Jana Sladkého Kozinu – vůdce chodského povstání proti Lomikarovi a pověst o jeho výzvě adresované Lomikarovi: „Lomikare, Lomikare. Do roka ha do dne zvu tě Lomikare na Boží súd!“

Pomník Jana Sladkého Koziny

Oblast Chodska rozlišujeme na Horní a Dolní Chodsko. Tyto části se odsebe liší zejména krojem a koláči (dnes už nepatrně). Horní Chodsko – kraj blíže k pohraničnímu hřebeni – je spíše chudší oblastí, lidé se zde dříve věnovali spíše řemeslům (paličkování-krýplování, výrobě keramiky), kroj není tak zdobný jako dolnochodský a koláče jsou „štráfaté“.

Pěkný pořad o Chodsku, krojích, zvycích - "Ha ty svatyj Vavřinečku" - Folkloristika, ČT, vysílaná dne 28. 11. 2020

Chodský koláč

kroje

K Chodsku patří také chodská keramika, v regionu je několik keramiků například v Bořicích, Klenčí nebo v Kolovči. Tradiční je i kanafas z tkalcovny v Postřekově.

keramika

A co by bylo Chodsko bez dudácké muziky? Všechny větší slavnosti doprovází zvuk dud a nezaměnitelná bulačina – chodské nářečí.

dudy

Přijměte pozvání a přijďte pobejt do krajiny pod Čerchovem!
Chodsko musíte vidět, poslechnout, projít a ochutnat…

Chodsko patří mezi nejatraktivnější oblasti v České republice, které si dodnes udržuje svoje pradávné tradice, nářečí a kroje. Ještě dnes, zejména v neděli po mši svaté, můžeme potakat ženy v krojích, které ho používají jako každodenní oděv.

kroje

Na Chodsku působily osobnosti jako: národní umělec Jindřich Jindřich, spisovatel Jindřich Šimon Baar, malíři bratři Špillarové, Josef Mánes a další.
 

TRADICE

Masopust
Lidové veselice s průvody masek doprovázené lidovými muzikanty (heligonka, akordeon, kytara...). Nejvyhlášenější a nejrozsáhlejší se koná po čtyři poslední masopustní dny v Postřekově, ale v komornějším provedení prakticky v každé vsi.
(40 dní před Velikonocemi – sobota až úterý, zpravidla 2. polovina února až poč. března)

Velikonoce
O Božím hodu velikonočním ženy odkládají smuteční postní kroj a oblékají kroje pestrých barev (Domažlice a vsi dolního Chodska). V řadě vesnic se od čtvrtka do soboty několikrát denně konají dětské obchůzky „drkáčů“ nahrazující kostelní zvony, jež dle legendy odlétají do Říma. Hojně rozšířené pletení pomlázek a šupání mladých děvčat bylo na Chodsko zavlečeno.
Velikonoce se slaví každoročně 1. neděli po prvním jarním úplňku.

Boží Tělo
Procesí z přifařených obcí přicházejí na slavnostní mši do kostela. Poté věřící obřadně obcházejí náves (náměstí), kde nejvýznamnější rodiny vystavují zdobené oltáře (jsou 4 a rodiny se střídají). U nich kněz světí věnečky, jež mají zaručit zdraví a prosperitu na celý rok. Děti, ženy i muži oblékají slavnostní kroje (Mrákov, Domažlice).
Slavnost se koná 1. neděli po svátku Seslání Ducha svatého (letnice)  na počátku června.

 

NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI

Na Chodsku se pravidelně koná několik národopisných slavností, které místním lidem i návštěvníkům prezentují lidovou hudbu, zpěv a tanec.

Klenčí pod Čerchovem - Výhledy
Komorní národopisná slavnost oslavuje klenečského rodáka J. Š. Baara. Přehlídky se účastní místní národopisné soubory a hosté z Bavorska - 2. víkend v červenci. www.klenci.cz

Mrákov - Chodská hyjta
Místní národopisný soubor se prezentuje již od roku 1961. Chodský soubor z Mrákova pořádá každoročně v Mrákově první sobotu po 10. srpnu vlastní festival Chodská hyjta, na kterém se představí účinkující z Chodska i ze zahraničí.  www.mrakovskysoubor.cz

Domažlice - Chodské slavnosti

Virtuální Chodské slavnosti 2020
Jedna z největších a nejstarších národopisných slavností v Čechách se v Domažlicích koná od roku 1955 jako součást Svatovavřinecké pouti (víkend 10. 8. nebo první víkend po tomto termínu). Slavnosti se účastní všechny regionální národopisné soubory, každoročně je zváno několik souborů ze zahraničí, součástí hudebních a tanečních produkcí na několika scénách je také velký historický jarmark v centru města. Informace na www.chodskeslavnosti.cz.

kroje

kroje

Chodské národopisné soubory:
Chodský soubor Mrákov
Národopisný soubor Postřekov
Domažlická dudácká muzika
Konrádyho dudácká muzika
Mužský pěvecký sbor Haltravan

Další zajímavé odkazy:
Pamětní síň Jana Sladkého Koziny
Muzeum Jindřicha Jindřicha v Domažlicích
Muzeum techniky a řemesel v Kolovči
 


 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Plzeňský kraj

Webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory
Plzeňského kraje.
www.turisturaj.cz

789km²rozloha

1042m n. m.Čerchovnejvyšší bod

od roku2005CHKO Český les

81%lesy

Top 10

Fotografie

PŘÍRODNÍ REZERVACE DLOUHÝ VRCH 10

Partneři

LogoKudy z Nudy logo