Český lesturistická oblast

Destinační management Český les

 

Destinační společnost Český les, zapsaný spolek, je nestátní neziskovou organizací, která je aktivní v oblasti podpory cestovního ruchu. Založená byla v roce 2019 (den zápisu do rejstříku – 20. 12. 2019).  Je certifikovanou oblastní organizací destinačního managementu (DMO) s pevnou pozicí v rámci krajských a národních strukturách.

Území působnosti

Zájmovým územím spolku je turistická oblast Český les, která se nachází v jihozápadní části Plzeňského kraje. Tato destinace je definována především stejnojmenným pohořím a jeho podhůřím. Svou činností Destinační společnost zaštiťuje území celých okresů Domažlice (před změnami 2021) a Tachov.

Díky vazbě na pohoří Český les a společným, historicky určeným tendencím vývoje území je turistická oblast Český les jednoznačně přirozeným kulturně-společenským a geografickým celkem s předpoklady a potenciálem pro cestovní ruch.

Díky poloze u hranic s Bavorskem, kde Český les splývá v jeden geomorfologický celek s Hornofalckým lesem, jsou pro činnost destinace určující také česko-bavorské vazby.

Poslání a vize

Posláním spolku je na území Českého lesa a jeho podhůří vytvořit unikátní a konkurenceschopnou destinaci, která dokáže využít svého kulturního (hmotného i nehmotného) a přírodního dědictví pro společenský i ekonomický rozvoj jednotlivých lokalit.

Toho má být dosaženo nejen s ohledem na potřeby turistů, ale především i místních obyvatel a podnikatelského sektoru.

Současně s aktivitami vedoucími k interpretaci a popularizaci atraktivit území destinační společnost usiluje též o uchování a ochranu památek, stejně jako zvyšování kvality životního prostředí.

Svých cílů spolek dosahuje díky intenzivní spolupráci a komunikaci napříč širokým spektrem aktérů, funkčnímu managementu, rozvoji území, systematické přípravě turistických produktů a efektivnímu marketingu.

Naše činnost

 • Branding
 • Koordinace propagačně-turistických aktivit a nabídky v území
 • Tvorba produktů cestovního ruchu
 • Společný marketing za celé území (internetové nástroje, sociální média, tiskoviny, cílené akce a veletrhy, …)
 • Spoluvytváření a koordinování míst a platforem pro informování turistů i místních obyvatel
 • Sdružování aktérů cestovního ruchu (vč. byznysové sféry) a vytváření platforem pro jejich vzájemnou komunikaci, kooperaci a koordinaci
 • Hledání vhodných forem řešení pro aktuální problémy v širším kontextu (naučné stezky, expozice, revitalizace území, obnova památek, dopravní obslužnost, vybavenost službami apod.)
 • Zpracovávání koncepčních dokumentů k tématům cestovního ruchu pro turistickou oblast Český les
 • Koordinace vzdělávacích aktivit pro členy, partnery a další aktéry ve vztahu k území
 • Kultivace prostředí, podpora osvětových a vzdělávacích aktivit vůči veřejnosti a cílovým skupinám (především mládež) a činnosti vedoucí k udržitelnému turismu
 • Poradenství aktérům cestovního ruchu a dalším
 • Získávání finančních zdrojů z různorodých zdrojů pro činnost vlastní i spolupracujících subjektů
 • Monitoring a evaluace efektů turismu na území

Základní dokumenty

Akční plán 2024 

Výroční zpráva 2023 

Střednědobý strategický dokument 2021-2027 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Plzeňský kraj

Webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory
Plzeňského kraje.
www.turisturaj.cz

789km²rozloha

1042m n. m.Čerchovnejvyšší bod

od roku2005CHKO Český les

81%lesy

Top 10

Fotografie

PŘÍRODNÍ REZERVACE DLOUHÝ VRCH 10

Partneři

LogoKudy z Nudy logo