Český lesturistická oblast

Tachovsko

TACHOV

Písemné zmínky o Tachovu můžete vystopovat až do 12. století, ale ústní tradice hovoří o datu mnohem ranějším. Město, které v minulosti leželo na významné tzv. Norimberské stezce spojující České království s německým Bavorskem, dal vybudovat Přemysl Otakar II. Uprostřed hlubokých lesů tak vzniklo hradbami obehnané sídlo, na jehož hradě velmi rád pobýval i císař Karel IV.

Do dějepisných učebnic se Tachov zapsal významnou bitvou, svedenou křižáky a husity v roce 1427.

Dodnes se v Tachově zachovalo mnoho svébytných památek. Mimo již zmiňovaný chrám a hradby můžete shlédnout či přímo navštívit např. kostelík sv. Václava, který v minulosti disponoval právem udělovat odpustky, Muzeum Českého lesa v bývalém františkánském klášteře nebo pietní místo - mohylu věnovanou obětem Pochodu smrti z období 2. sv. války.

První písemná zmínka o Tachově je z roku 1115. Město se nacházelo na Zlaté cestě a bývalo městem královským. Pro jeho bohatou historii nabízí celou řadu zajímavých turistických cílů:
Městské hradby - Ucelený systém hradebního opevnění ze 14. století patří k nejzachovalejším hradbám v ČR, z původních 26 věží se jich dnes zachovalo 21 (včetně fragmentů).
www.tachov-mesto.cz, www.mkstc.cz

Tachovský zámek - dnešní budova zámku stojí na základech hradu zbudovaného Přemyslem Otakarem II. před rokem 1275. Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a od prosince 2014 je otevřen veřejnosti. V přízemí se nachází expozice historie Tachova, v prvním patře zámecké komnaty evokující rodinné sídlo Windischgrätzů v 19. století, ve druhém patře výstavní prostory. www.tachovskyzamek.cz

Tachovský zámek

Jízdárna Světce – národní kulturní památka

Jízdárna

Hlavní sál jízdárny - r.2010

 

Muzeum Českého lesa v Tachově
Budova Muzea má sama o sobě zajímavou historii. Původně křižovnický špitál s gotickým kostelem Máří Magdalény byl františkány v 17. století zdemolován a znovu vybudován jako klášter s barokním kostelem. V Máří Magdaléně jsou dodnes konané pravoslavné bohoslužby. Ke klášteru - Muzeu navíc přiléhá veliká zahrada.

Už v roce 1933 byl učiněn pokus zřídit zde městské muzeum. Z této doby se zachoval exponát kanónu z počátku 16. století a dřevěná socha tachovského ozbrojence. Ta stávala na tachovském náměstí za účelem finanční pomoci obětem 1. světové války.

Od 50. let 20. století začala probíhat soustavná shromažďovací činnost a v roce 1954 pak proběhla první Výstava myslivosti.
www.muzeumtachov.cz

 

Více o Tachovsku najdete na: www.tachovsko.com "Tachovsko ... krajina mojí duše"

Plzeňský kraj

Webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory
Plzeňského kraje.
www.turisturaj.cz

789km²rozloha

1042m n. m.Čerchovnejvyšší bod

od roku2005CHKO Český les

81%lesy

Top 10

Partneři